We organiseren een aantal keer per jaar een Kinder EHBO Workshop voor Ouders. De workshop wordt gegeven door Bennita Blocq van Blocq EHBO. Tijdens deze KINDER -EHBO workshop word je aangereikt om gecontroleerd te gaan handelen bij een ongeluk en/of verwonding van je (oppas)-kindje. En je meer vertrouwen te geven in je eigen handelen tijdens het verlenen van Eerste Hulp.

De onderwerpen:

  • Hoe te handelen bij kinder-ongelukjes
  • Wondverzorging , pleister, ontsmetten of niet
  • Brandwonden
  • Bloedneus
  • Tekenbeet
  • Koorts en koortsstuip
  • Verslikking en verstikking

(Andere onderwerpen waaronder allergische reactie, vergiftiging, hersenschudding, bewusteloosheid, verdrinking, beademen en reanimatie en AED instructie bij kinderen kan op een eventueel nader te bepalen datum worden besproken.)

Het doel:

Het doel van deze KINDER -EHBO training is ouders & oppas zo te instrueren dat door inzicht in de situatie, de emotionele reactie kan worden omgezet in het handig en adequaat helpen van het kind.

De eerstvolgende data zijn:

Workshop EHBO voor kinderen & baby’s : 10 oktober 2018

Childrens First-Aid Workshop: 17 oktober 2018